• อาทิตย์. ก.ค. 3rd, 2022

เว็บดูหนังผ่านมือถือ tablet คอมที่ดูฟรี พร้อมแนะนำหนังใหม่

แนะนำแหล่งดูหนังใหม่ “เว็บดูหนังออนไลน์” แบบถูกลิขสิทธิ์ จ่ายรายเดือนไม่แพง แถมฝ. … ในยุคที่ทุกๆอย่างนั้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโตของเทคโนโลยีมีมากเพิ่มขึ้น … ผ่านออนไลน์ด้วย Smart Phone, Smart TV เว็บดูหนังผ่านมือถือ Tablet

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิทดแทนอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

ByPenny Carroll

ก.ค. 20, 2021

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการแก้ไขวัววิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลพวงสมัครสมาชิกที่สำนักงานประกันสังคม หรือ สมัครสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองปกป้องรวมทั้งสิทธิประโยชน์จากการชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความให้การช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องกำหนดให้จำเป็นต้องยื่นหลักฐานการเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้านในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินแก้ไขปัจจุบันปริมาณ 5000 บาท

คุณสมบัติของผู้ประกันตนมัธยม40

• เชื้อชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• แก่ตั้งแต่ 15 ปีแต่ว่าไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมมัธยม33 รวมทั้ง มัธยม39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
• ผู้ทุพพลภาพที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมัธยม40 ได้

หนทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา
4.โครงข่ายประกันสังคม ทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกชำระเงินสมทบ 3 โอกาส อย่างเช่น

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิการทุพพลภาพ

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ

• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• ชำระเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

โอกาสที่ 1 รวมทั้งโอกาสที่ 2
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 25,000 บาท

โอกาสที่ 3
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชีพ

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
ชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ยกเว้น กรณีตายเนื่องจากว่าอุบัติเหตุ
ถ้าหากชำระเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่ว่ามีการชำระเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

โอกาสที่ 1 รวมทั้งโอกาสที่ 2

ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินเกื้อหนุนกรณีตาย 8,000 บาท ถ้าหากชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

โอกาสที่ 3

ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งจบความเป็นผู้ประกันตน

โอกาสที่ 1

-ไม่คุ้มครองปกป้อง-

โอกาสที่ 2

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่ชำระเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนทุกปีจากที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

โอกาสที่ 3

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่ชำระเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนทุกปีจากที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
*ผู้ประกันตนโอกาสที่ 2 รวมทั้งโอกาสที่ 3 สามารถชำระเงินสมทบเพิ่ม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีเกื้อหนุนลูก
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
ชำระเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
*ขณะรับเงินเกื้อหนุนลูก จำเป็นต้องชำระเงินสมทบทุกเดือน

โอกาสที่ 1 รวมทั้ง

โอกาสที่ 2

-ไม่คุ้มครองปกป้อง-

โอกาสที่ 3

ได้รับเงินเกื้อหนุนลูกรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ลูกอายุตั้งแต่แรกเกิดแต่ว่าไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์