• อาทิตย์. ก.ค. 3rd, 2022

เว็บดูหนังผ่านมือถือ tablet คอมที่ดูฟรี พร้อมแนะนำหนังใหม่

แนะนำแหล่งดูหนังใหม่ “เว็บดูหนังออนไลน์” แบบถูกลิขสิทธิ์ จ่ายรายเดือนไม่แพง แถมฝ. … ในยุคที่ทุกๆอย่างนั้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโตของเทคโนโลยีมีมากเพิ่มขึ้น … ผ่านออนไลน์ด้วย Smart Phone, Smart TV เว็บดูหนังผ่านมือถือ Tablet

ลงทะเบียน SME ตรงนี้! ช่วยนายจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

ByPenny Carroll

พ.ย. 17, 2021

รมว.แรงงาน หวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “โครงการช่วยเหลือและรักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs” ถ้าหากสมัครสมาชิกตามกำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 พฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำโครงการช่วยเหลือและรักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนตุลาคม 64 – 20 พฤศจิกายน 64 ตอนนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการว่าจ้างลูกจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมโครงการเพียง 4 วันเพียงแค่นั้น ถ้าหากไม่จัดการตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลให้ผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ เสียสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – ม.ค. 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และพล.อ.ประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน ตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือและรักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อผู้ว่าจ้างสามารถรักษาระดับการว่าจ้าง ทำให้ลูกจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกจ้างตามข้อตกลงโครงการฯ มีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัว ทั้งยังผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจ และสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ตลอด ซึ่งผมประสงค์ดีผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่รู้จักโครงการฯ ในขณะนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งผู้ว่าจ้างในพื้นที่รับผิดชอบครั้งละราย เพื่อทราบข้อมูลและมาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พูดว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในขณะนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพ พื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และเร่งรัดให้สมัครสมาชิกด้านในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าจำนวนมากที่ยังไม่รู้ข้อมูลโครงการและยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นผู้ว่าจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการว่าจ้าง 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ช่วยเหลือการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อสำรวจคุณลักษณะ เมื่อได้รับการยินยอมแล้ว ต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ ในเรื่องที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถสมัครสมาชิกร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อผู้ว่าจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (ผู้ว่าจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 1 – 10 เพื่อข้าราชการจัดการให้ หรือถ้าหากอยากได้ซักถามข้อมูลอื่นๆให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว