• อาทิตย์. ก.ค. 3rd, 2022

เว็บดูหนังผ่านมือถือ tablet คอมที่ดูฟรี พร้อมแนะนำหนังใหม่

แนะนำแหล่งดูหนังใหม่ “เว็บดูหนังออนไลน์” แบบถูกลิขสิทธิ์ จ่ายรายเดือนไม่แพง แถมฝ. … ในยุคที่ทุกๆอย่างนั้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโตของเทคโนโลยีมีมากเพิ่มขึ้น … ผ่านออนไลน์ด้วย Smart Phone, Smart TV เว็บดูหนังผ่านมือถือ Tablet

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แถลง 5 จุดยืน รีบรัฐบาลนำเข้าวัคซีนช่องทาง

ByPenny Carroll

มิ.ย. 30, 2021

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนหนทาง ปรับกฎที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความล่าช้า สร้างความเด่นชัด-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลด้านการเมืองหรือผลประโยชน์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วตอนวันที่ 7 พ.ค. 2564 เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านรับวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

รวมถึงข้อมูลเรื่องความสามารถแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ประเภทต่างๆที่เพิ่มขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย จึงลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรจะใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างพอเพียงอีกทั้งจำนวนแล้วก็คุณภาพ เพื่อให้กำเนิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว แล้วก็ควรให้ความสำคัญกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็ทำให้ความสามารถแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนน้อยลง
โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมอีกทั้งผู้ที่ยังมิได้รับวัคซีน แล้วก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกรุ๊ปที่ยังมิได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

2.รัฐบาลควรจะใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงสุดแล้วก็เร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนหนทางทุกหมวดหมู่ที่ได้รับการยินยอมโดยอย. โดยปรับกฎระเบียบแล้วก็ระบบราชการที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนแล้วก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้พลเมืองได้รับจังหวะแล้วก็หนทางในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3.รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีระบบ มีความเด่นชัดแล้วก็โปร่งใส ให้ความสำคัญกับแนวทางด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลด้านการเมืองหรือผลประโยชน์อะไรก็ตามรวมถึงจะต้องติดต่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องราวไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยแล้วก็รวดเร็วทันใจ

4.พลเมืองควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งๆที่รัฐบาลจัดหามาให้แล้วก็วัคซีนหนทาง โดยยังจะต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคดังเช่นว่า ละเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดแม้ว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว ด้วยเหตุว่าวัคซีนทุกหมวดหมู่ป้องกันการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นป้องกันลักษณะของการเจ็บป่วยไข้รุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ดิบได้ดี

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อได้โอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ร่วมงาน ลดการระบาดด้านในสถานพยาบาล รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆพนักงานด้านการแพทย์ แล้วก็พลเมืองในการยอมรับวัคซีนโควิด-19
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

นายแพทย์อนุตตร จิตว่ากล่าวนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่ประเทศไทย

vaccine1