• ศุกร์. ก.ค. 1st, 2022

เว็บดูหนังผ่านมือถือ tablet คอมที่ดูฟรี พร้อมแนะนำหนังใหม่

แนะนำแหล่งดูหนังใหม่ “เว็บดูหนังออนไลน์” แบบถูกลิขสิทธิ์ จ่ายรายเดือนไม่แพง แถมฝ. … ในยุคที่ทุกๆอย่างนั้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโตของเทคโนโลยีมีมากเพิ่มขึ้น … ผ่านออนไลน์ด้วย Smart Phone, Smart TV เว็บดูหนังผ่านมือถือ Tablet

ผู้ฝากเงินจัดแจง 11 ส.ค.นี้ ลดวงเงินปกป้องเหลือ 1ล้านบาท 

ByPenny Carroll

ส.ค. 6, 2021

5 เดือนสิงหาคม 2564 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันเงินฝาก เผยออกมาว่า ตั้งแต่วันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายป้องกันเงินฝากจะได้รับความป้องกันเงินฝากตามกฎหมายป้องกันเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่ระบุตามกฎหมายทั้งนี้ วงเงินป้องกันที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความป้องกันเงินฝากเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งยังระบบ ซึ่งนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินฝากในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความป้องกันของสถาบันมีจำนวนทั้งปวง 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน พบว่าจำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นและเงินฝากที่ได้รับความป้องกันมีจำนวน

ทั้งปวง 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากปลายปีก่อน
สถาบันป้องกันเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA มีบทบาทสำคัญสำหรับเพื่อการป้องกันเงินฝากแก่ผู้ฝากทั้งๆที่เป็นบุคคลปกติและนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายป้องกันเงินฝากซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18ที่ สาขาธนาคารต่างแดน 12 ที่ บริษัทเงินทุน 2 ที่ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 ที่ รวมทั้งสิ้น 35 ที่ ซึ่งจะป้องกันทันทีในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยป้องกันบัญชีเงินฝาก 5 จำพวก ได้แก่ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2.เงินฝากออมทรัพย์ 3.เงินฝากประจำ 4.บัตรเงินฝาก และ 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความป้องกันต้องเป็นสกุลเงินบาทเพียงแค่นั้น ทั้งนี้ ถ้าหากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันเงินฝากถูกยกเลิกเอกสารสิทธิ์ ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนด้านใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายระบุ
ท่านสามารถพิจารณาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปกป้องเงินฝากถึงที่เหมาะwww.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลป้องกันเงินฝาก โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand